رستوران PHAHURAT بانکوک

رستوران PHAHURAT بانکوک

PHAHURAT

بعد از کمی پیاده روی در منطقه  Yaowarat ( منطقه جینی ) به طرف Phahurat به منطقه کوچک هندی نشین      می رسیم که  واقعا منطقه ای متفاوت وعالی بین دو منطقه تابلندی و چینی است. بستری محدود شده بوسیله کوجه ها و بن بست ها که تعداد زیادی از اقوام هندی و رستورانهای هندی در آن واقع شده است و غذاهای ویژه و مخصوص هندی با آن طعم های مختلف فلفل و ادویه را همراه با غذا به شما ارائه می کند.جدا از غذاهای هندی شما می توانید غذاهای منطقه پاکستان و پنجاب را نیز در این منطقه پیدا کنید.