Qianmen Quanjude پکن

Qianmen Quanjude پکن

در شب های پکن از اردک سرخ شده، به عنوان خوشمزه ترین غذای پکن در یکی از قدیمی ترین رستوران های پایتخت که قدمت آن به 1864 می رسد، لذت ببرید