رودخانه و دره کشف رود مشهد

رودخانه و دره کشف رود مشهد

طول این رودخانه که در دره کشف رود جریان دارد حدود 290 کیلومتر است. این رودخانه از کوه های هزار مسجد و بینالود سرچشمه می گیرد و پس از طی مسافتی در پل خاتون سرخس به هریرود می ریزد.