زارا رشت

زارا رشت

این فروشگاه شعبه برند زارا اسپانیا می باشد که دارای لباس های با کیفیت و منحصربفر می باشد.
این فروشگاه در خیابان گلسار رشت می باشد.