زعفران رشت

زعفران رشت

رستوران زعفران با تنوع غذایی زیاد، غذاهای ایرانی و گیلکی فوق العاده و مخلفات و همچنین غذاهای ایتالیایی پاستا و پیتزاهای خوشمزه و عالی، پذیرای مشتریان است.