زندان اسکندر یزد

زندان اسکندر یزد

زندان اسکندر یا مدرسه ضییائیه مدرسه ای با حدود 8 قرن قدمت ست که در محله فهادان کنار بقعه 12 امام واقع شده.در سال 631 هجری توسط عارف معروف ضیالدین حسین رضی بنا شد و در سال 705 توسط پسرانش مجدالدین و شرف الدین تکمیل شد.چاهی با قطر حدود 2 متر وسط حیاطه که به سردابی به عمق حدود 5 متر میرسه. گنبد دارای گچبری و تزئینات قشنگیه.