زیارتگاه خواجه خضر بندرعباس

زیارتگاه خواجه خضر بندرعباس

در کنار جاده بندرعباس- سورو به سمت اسکله بندرعباس، در سمت راست جاده و به فاصله دویست و پنجاه مترى، گنبد مخروبه‌اى به جا مانده است که به زیارتگاه خضر یا خواجه خضر معروف است و محل اداى نذورات می باشد. از باقى‌‌مانده بنا و ترکیب ابتدائیش، تقلید زیگورات ایلامى‌ها و بابلى‌ها به خوبى آشکار می باشد. گنبد بر مکعبى که اضلاع جانبى مستطیل شکل دارد،بر روى چند ردیف پلکان مانند استوار شده بوده و به منزله سکوى عمارتى بوده که الان از بین رفته است. سبک ساختمان این بقعه، به بقعه خضر در بندر کنگ و بقعه خضر جزیره هرمز بسیار شباهت دارد. خضر و الیاس که زیارتگاه‌هاى بسیارى در جنوب ایران دارند، هر دو در افسانه‌هاى ایران مشهورند. خضر زنده جاوید و موکل دریاهاست. از این رو، هرگاه صید کم شود و یا خطرى در دریا پیش‌بینى شود، ماهیگیران در بقاع خضر و الیاس نذر و قربانى مى‌کنند