ساحلNai thon پوکت

ساحلNai thon پوکت

ساحلی زیبا از شن و ماسه است که، به دلایل ناشناخته، توسط توسعه دهندگان متوسل بزرگ نادیده گرفته است. بنابراین نقطه ای
ایده آل و آرام به دور از جمعیت و لذت بردن از شنا است.