سالن چرخ دراما در معبد لاما پکن

سالن چرخ دراما در معبد لاما پکن

سالن چرخ دراما یکی دیگر از سالنهای معبد لامای پکن میباشد این سالن محلی است که لاما در آن مراسم مذهبی را اجرا می کرده و همچنین کتاب sutra را در این محل میخوانده. در این سالن مجسمه ای از Tsong Khapa قرار داره که به عنوان پدر کلاه زردان بدائیان تبت می باشد.بر روی دیوارهای این معبد تصاویر زیبائی وجود دارد که شرح کاملی از زندگی و احوالات Sakyamuni یکی دیگر از رهبران بودائی به بازدیدکننده میدهد و همچنین در این قسمت برخی از کتب و اسناد بودائی به نمایش گذاشته شده است .