ستون الکساندر سن پطرزبورگ

ستون الکساندر سن پطرزبورگ

ستون الکساندر که در سال 1834 پرده برداری شد در خارج از کاخ زمستانی قراردارد. این برج گرانیتی 47متر ارتفاع دارد و یادبود پیروزی روسیه بر ناپلئون می باشد