ستون پیروزی برلین

ستون پیروزی برلین

در این مکان که از جاذبه های تاریخی برلین است مجسمه طلایی باشکوهی بالای یک ستون بلند که به منظور گرامیداشت پیروزی پروس در جنگ بین پروس و دانمارک بنا شد و بعدها مجسمه برنزی پیروزی به شکل زنی بالدار بر فراز ستون تعبیه شد. انگار امروز هم مردم نوع دیگری نگاهش می کنند، و از لایه های پنهانی افتخار نضج یافته در کنده کاری های زبرین لذتی نهانی می برند، حتی اگر این کنده های برنزین را جا به جا رد گلوله مسلسل شکافته باشد. در میدان بزرگی که این ستون قبله اش باشد چهارسوی شهر را می شود تماشا کرد. تماشای آن در شب لذتی دو چندان دارد، به خصوص اگر سوار یکی از آن دوچرخه های جهانگردی رکاب بزنید و تماشاگر منظره باشید.