سیتا شیراز

سیتا شیراز

غذاهای ایرانی و فرنگی
آدرس: خیابان سمیه ، روبروی درب شرقی پارک آزادی