شکارگاه خسرو پرویز کرمانشاه

شکارگاه خسرو پرویز کرمانشاه

شکارگاه خسرو پرویز (تپه مراد حاصل) از آثار باستانی ایران در شمال شهر کرمانشاه و پایین تر از تاق بستان قرار دارد، این مکان مربوط به دوره ساسانی و پادشاهی خسرو پرویز است که در اردیبشت ماه سال ۱۳۸۸ در کاوش‌های باستان‌شناسی بنا را بازسازی کردند که چندی بعد به دلیل بارش باران بخشی از این بنا تخریب شد. این در حالیست که شکارگاه خسرو پرویز تنها شکارگاه بازمانده از دوران ساسانیان است