شیدرخ اصفهان

شیدرخ اصفهان

حمام کوچک و بازسازی شده است
نام او شیدرخ بوده که به دلایلی نا معلوم به رمانس تغییر نام داده
خیابان نظر شرقی_میدان جلفا_ضلع شرقی
تلفن:36240094 – 031