صدف یزد

صدف یزد

یزد – یزد صفائیه، مابین میدان اطلسی و امام حسن