عازمی ارومیه

عازمی ارومیه

این مجتمع تجاری 7طبقه می باشد.طبقه آخر آن کافی شاپ میباشد