عمارت نصیرالملوك شیراز

عمارت نصیرالملوك شیراز

مجموعه بناهای«نصیرالملوك»‌ شامل مسجد، منزل، حمام، آب انبار و … در شهر شیراز واقع شده است. این بنا مربوط به «حاج میرزا حسن علی خان نصیرالملوك» حاكم فارس در زمان قاجار(سده 13ه.ق/ سده 19م‌) است.
گچ‌كاری و آینه‌كاری عمده ترین تزئینات بنا را تشكیل می دهند.