عمارت گرگان

عمارت گرگان

رستوران عمارت انواع غذای ایرانی باسطح قیمت متوسط در خدمت مشتریان می باشد و جمعه ها صبح ،صبحانه سرو می کند.