فانوس گرگان

فانوس گرگان

پیتزا به سبک ایتالیایی با خمیر نازک ، برای اولین بار پیتزا با گوشت مغز ران گوساله ،ژامبون مصرفی 90% گوشت آندره ، همبرگر ویژه با گوشت خالص گوساله و پیاز بدون افزودنی را در رستوران فانوس میل فرمائید.
ساعت کار:19 الی 24
آدرس : صیاد شیرازی ، نبش صیاد 26