قایق سواری در تنداب بالی

قایق سواری در تنداب بالی

قایق سواری در تنداب از محبوب ترین و معروف ترین سرگرمی هایی است که در بالی وجود دارد. در رفتینگ شما سوار بر قایق های مخصوص شده ضمن لذت بردن از هیجان رویارویی با امواج رودخانه ،از میان جنگل ها، کوهها، دشتها، مزارع، روستا ها و … گذر کرده وبه تماشای مناظری می نشینید که با هیچ وسیله دیگری میسرنمی باشدرفتینگ فعالیتی مهیج،ماجراجویانه، تفریحی وورزشی است و درطبیعت انجام میشود.برای انجام اینورزش نیازی به ورزشکاربودن و یا مهارت داشتنشما نبوده هر شخصیکه دوستدار هیجان است می تواند با شرکت در تورهای روزانه آن و با اتکاء به مهارت راهنما این کار را تجربه نماید. این تفریح بسیار هیجان انگیز هم در بالی مشتریان خاص خودش رو هم داره. در این برنامه از شما با صرف نهار هم پذیرائی خواهد شد. قیمت این تور یک روزه هم در بالی مابین 62 تا 65 دلار تعیین شده است.