قنادی علی محی الدین استانبول

قنادی علی محی الدین استانبول

قنادی علی محی الدین استانبول (Ali Muhiddin Haci Bekir) به این می بالد که قدیمی ترین قنادی استانبول است که هنوز به سنت گذشتگان خود وفادار است. این قنادی از سال ۱۷۷۷ تا به امروز مشغول به کار است. شیرینی ها و محصولات دیگر این کارگاه کوچک شیرینی پزی یکی از آن چیزهایی است که در سفر به استانبول نباید از دست داد. به همان اندازه که شیرینی جات استانبول معروف است، علی محی الدین به شیرینی بادامی هایی بی نظیر شهره است.