كاخ سروستان شیراز

كاخ سروستان شیراز

كاخ سروستان در 9كیلومتر جنوب شرق شهر سروستان واقع شده است. این بنا مربوط به دوره حكومت ساسانیان(سده 4م.) است. این بنا شامل كاروان مركز و دو کاروان كوچكتر، تالار اصلی و … است. برخی آنرا كاخ شكار می دانند.