كليساي سنت استپانوس تبریز

كليساي سنت استپانوس تبریز

کلیسای سنت استپانوس کلیسایی ست در دره ای سرسبز که با حصار سنگی بزرگی در بر گرفته شده است. حصار با بدنه سنگی همانند دژهای مستحکم دوره ساسانی است که نقش برجسته‌اي از حضرت مريم(ع) و دوران كودكي حضرت عيسي(ع) در پيشاني طاق نماي درب ورودی آن به چشم مي‌خورد.
شمایل سنت استپانوس یا سنت استفان، اولین کسی که در راه مسیحیت جان سپرد و این کلیسا که بعد از قره کلیسا مهمترین کلیسای ارامنه در ایران می باشد به یادش نام گذاری شد.
بناي كليسا از سه قسمت اصلي تشكيل شده که شامل برج ناقوس، نمازخانه و اجاق دانيال است. برج ناقوس كليسا واقع بر روي ايوان دو طبقه‌اي متصل به ديوار جنوبي كليسا با نقوش برجسته فرشته، صليب، ترنج، ستاره و گل هشت پر زیبایی خاصی به بنا بخشیده است.
در بازدید از کلیسا نقش برجسته‌های حواریون و قدیسین و فرشتگان بر پیشانی طاق‌نماها را از یاد نبرید.