کلیسای کازان سن پطرزبورگ

کلیسای کازان سن پطرزبورگ

کلیسای کازان که مقبره ژنرال میخائیل کوتوزوف را در خود جای داده است ، بسیار زیباست و نمای داخل آن نیز آراستگی خاص خود را دارد