مانترا پاتایا

مانترا پاتایا

فضای مانترا تلفیقی است از هنر شرقی و رنگهای گرم.فضای رستوران همانند صحنه تئاتر میباشد و آشپزها مانند بازیگران تئاتر مشغول به پخت غذاهای تایلندی،چینی،ژاپنی،هندی،مدیترانه ای هستند