مجتمع تجاری اطلس تبریز

مجتمع تجاری اطلس تبریز

مشخصات و امکانات این مجتمع، با اهداف و سیاست‌های مشخص‌شده در ١٨ طبقه در حال احداث است: چهار طبقه پارکینگ با گنجایش ٤٦٥ خودرو، شش طبقۀ تجاری شامل ٢٦٩ واحد تجاری و یک هایپر مارکت، دو طبقه شامل ١٠ باب رستوران (فود کورت) و فضای بازی کودکان و یک رستوران چندمنظوره به همراه روف‌گاردن، یک طبقه شامل یک باب نمایشگاه و پنج طبقه شامل ٨٠ واحد اداری و خدماتی