مجتمع تجاری شاه اسماعیل خطایی اردبیل

مجتمع تجاری شاه اسماعیل خطایی اردبیل

نگین درخشانی که در قلب تاریخی کهن شهر اردبیل چشم نوازی می کند
قرار گرفتن مجتمع تجاری شاه اسماعیل خطایی در روبروی مجموعه نفیس و جهانی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که اصلی ترین نماد تاریخی شهر اردبیل است، مهمترین وجه تمایز این مجتمع نسبت به سایر مراکز تجاری شهر بوده که با زیربنای 5 هزار و دویست متر مربع در 3 طبقه تجاری و 1 طبقه با کاربری پارکینگ به گونه ای احداث شده که حتی دسترسی به ورودی مغازه هایی که ویترین آنها مشرف به خیابان هست از داخل مجموعه امکان پذیر می باشد.