چهار باغ اصفهان

چهار باغ اصفهان

:

خیابان چهارباغ علاوه بر داشتن زیبائیهای چشم نواز وتاریخی با فروشگاههای ومراکز خرید بزرگ وکوچک  یکی از مراکز خرید اصلی اصفهان محسوب می شود.علاوه بر مرکز خرید چهار باغ ، مجتمع تجاری عالی قاپو ومجتمع تجاری آزادی ومجتمع تجاری تخت جمشید وپاساژایفل نیز از مجتمع های ومراکز خرید معروف اصفهان بشمار می روند که در چهار باغ واقع شده اند.

نشانی : خیابان چهارباغ ،تقاطع عباسی