مجموعه درخت سبز کیش

مجموعه درخت سبز کیش

در اطراف يكي از كهنسال ترين درختان لور جزيره، مجموعه درخت سبز ساخته شده است. نرده ها و پياده روي هاي چوبي در ميان فضايي سبز ، شما را به سوي اين درخت زيبا و كهنسال مي برد. در مقابل اين مجموعه ، آب انبارهايي با سبك معماري يزد ساخته شده اند كه در فصل بارندگي ميزان قابل توجهي آب در آنها ذخيره مي شود و جهت آبياري درختان مورد استفاده قرار مي گيرد . بناي اين آب انبارها هميشه سوژه عكاسان قرار مي گيرد