محله باستانی سورو بندرعباس

محله باستانی سورو بندرعباس

کمتر نوشته‌ای درباره تاریخ بندرعباس(گامرون) یافت می شود که در اون به بندر سورو اشاره نشده باشه. در بعضی از این نوشته‌ها به عنوان بندری کوچک در مقابل جزیره هرمز، در نوشته دیگری بعنوان دهکده ماهیگیری در ساحل خلیج فارس یا بندری در مسیر جاده هرمز به فارس، یاد شده است که شامل هزاران مغ (نخل) و انواع درختان دیگه شامل کنار ،کرت،کهور،گز،خرگ،تابستان‌ها مردم سورو به مدت ۳ ماه در این نخلستان‌ها بسر می بردند.از این محله سکه‌های متعددی مربوط به دوران مختلف به ویژه دوران ساسانی، صفویه و قاجاریه به دست آمدهاست که اکنون در موزه بندرعباس نگهداری می‌‌شود.ازسکه‌های مشکوفه چنین برمیاد که ملوک هرمز صاحب ضرابخانه بودند و به غیر از مسکوکات مس و نقره، مسکوکات طلا هم ضرب می‌کردند. درسال ۱۹۲۵، تعداد ۶۴ سکه طلا ضرب ملوک هرمز و جرون در قریه گودو کشف شده‌ است.