مدرسه میمون ها پوکت

مدرسه میمون ها پوکت

این مرکز دریک مجتمع تفریحی سرگرمی قرار گرفته است .در این مدرسه میمونها برای جمع آوری نارگیل ، سه چرخه سواری،غواصی و … آموزش دیده اند. شما همچنین میتوانید از دیگر امکانات این مجتمع نظیر گالری تیراندازی، و مزرعه مار کبرا، مسابقه پینت بال بهره مند شوید.