مدونا دل اُرتو ونیز

مدونا دل اُرتو ونیز

کلیساهای زیبای زیادی در ونیز وجود دارند. یکی از این کلیساها، یک کلیسای آجری است که در کانارجیو/کاناریجو (Cannaregio) واقع شده است. این کلیسا که در اواسط قرن چهاردهم توسط اومیلیاتی (یک فرقه مذهبی محلی) با خاک یکسان شده بود مدونا دل اُرتو نام دارد.