كارفور ازمیر

كارفور ازمیر

مركز خريد كارفور (Carrefour) كه يك هايپرماركت است نيز در اين شهر وجود دارد.
و بسياري از مركز خريد ديگر مانند كيپا (Kipa) ، بارنووا (Bornova) و اي جي اي (EGE) در شهر ازمير واقع شده اند.