مرکز تجاری کیش

مرکز تجاری کیش

این مرکز که بزرگترین مرکز خرید جزیره ی کیش است درسال ۱۳۷۹ درزمینی به مساحت ۱۱۰۰۰ مترمربع و در۳ طبقه ساخته شده است که ۴۰۰ واحد تجاری را درخود جای داده است.