مرکز خرید هدایای شیشه ای در ونیز

مرکز خرید هدایای شیشه ای در ونیز

این فروشگاه شگفت انگیز واقع در سن مارکو با وسایل بسیار زیادی از قبیل گلدان شیشه ای، ظروف، مجسمه، و … که فوق العاده جذاب هستند و شما دست خالی بیرون نمیروید.