مرکز خرید پردیس تبریز

مرکز خرید پردیس تبریز

این مرکز خرید در خیابان تاریخی و تجاری تربیت در سه طبقه احداث شده که یکی از زیباترین مراکز خرید تبریز محسوب میگردد
در این مرکز خرید 155 واحد تجاری احداث شده که بیشتر به کاربری پوشاک اختصاص دارد
در این مرکز خرید 4 دستگاه پله برقی و دو دستگاه آسانسور شیشه ای تعبیه شده است
آدرس :سنگ فرش تربیت