مسجد جامع اهل سنت بندرعباس

مسجد جامع اهل سنت بندرعباس

مسجد جامع اهل سنت بندرعباس در سال ۱۱۷۵ هجری قمری توسط زین العابدین ابوالقاسم اوزی احداث و بعدها در طول سالیان با توجه به نیاز و رشد جمعیت و به علت فرسودگی بارها مرمت شده است. شبستان این مسجد در دو طبقه ساخته شده و زیربنای کل مسجد حدود ۴۹۰۰ متر مربعه. شبستان حدود ۲۰ درب بزرگ داره که به ایوانهای شمالی، شرقی و جنوبی مسجد باز می‌شوند. محراب این مسجد با هنر کاشی‌کاری زینت داده شده و بسیار چشمگیراست