مسجد حاجی صمد خان رشت

مسجد حاجی صمد خان رشت

این بنا در سال ۱۳۳۴ ه-. ق توسط حاج صمد خان تاجر باشی شیروانی الاصل و مقیم رشت به اتمام رسیده است. بنای اصلی مسجد به ابعاد ۳۰/۱۲×۴۰/۱۴ متر در وسط دارای چهار ستون گچبری زیبا و پوشش گنبدی متکی بر آنهاست . محراب گچبری مرتفع و زیبای این مسجد که تا زیر سقف می رسد، در ضلع جنوبی قرار دارد و بر آن، آیات و اشعاری به تاریخ ۱۳۳۴ نوشته اند . در طرف چپ محراب، اشعاری بر سنگ مرمر نوشته اند که مضمون آن، نام بانی بنا، موقوفات مسجد ، نام شاعر و تاریخ ۱۳۳۴ ه-. ق است . در سمت شمال مسجد، اتاقی است که قبر بانی بنا و پسرش در آنجاست . در کنار محراب، منبری منبت به تاریخ ۱۳۳۵ ه-. ق واقع است . چهار جهت مسجد را حیاط وسیع مشجر و مصفایی فرا گرفته است