مسجد سن پطرزبورگ

مسجد سن پطرزبورگ

مسجد سن پطرزبورگ که گنجایش پنج هزار نمازگزار رادارد، در سال 1913 افتتاح شد که در زمان افتتاح، بزرگترین مسجد اروپا بوده است. مناره های آن 94 متر ارتفاع و گنبد لاجوردی آن 39 متر ارتفاع دارد.