مسجد عبداله بن عمر کرمانشاه

مسجد عبداله بن عمر کرمانشاه

مسجد عبداله بن عمر یكی از مساجد صدر اسلام است كه در روستای شالان از توابع ریجاب واقع شده است. شالوده این بنا بر روی بنایی قبل از اسلام ساخته شده است.
پلان مسجد به شكل مستطیلی است كه طول آن 18 متر و به عرض آن 107 متر است. همچنین در داخل شبستان مسجد، هشت ستون در دو ردیف به موازات هم قرار دارند، این ستون ها از نظر شكل دو نوع می باشند. چهار ستون چهار ضلعی به ابعاد 75 در 75 سانتی متر كه تا سقف به یك اندازه هستند و چهار ستون دیگر كه در یك امتداد قرار دارند که هر یك از سه بخش تشكیل شده اند.