مسجد مستوفی رشت

مسجد مستوفی رشت

این بنا در محله استادسرای رشت واقع گردیده و در حدود سال های ۱۲۴۴-۱۲۴۲ ه-. ق توسط میرزا محمد طاهر مستوفی بنا گردیده و در دوره بعد توسط حاج شیخ مهدی لاکانی تعمیر و مرمت شده است . مسجد فعلی، بنایی به ابعاد ۳۰/۸×۷۰/۱۶متر است که پوشش آن در وسط بر روی سه فیلپا قرار می گیرد . در گوشه بنا، گلدسته آجری و در شمال بنا، مدرسه ای با شش حجره قرار دارد . پوشش داخلی، لمبه کوبی و پوشش خارجی، سفال سر است . در ضلع جنوبی شبستان مسجد، محرابی کاشیکاری با گچبری مقرنس ساده قرار دارد که در بالا و طرفین آن، نوشته هایی است . کتیبه بالای محراب، متضمن نام بانی، پادشاه دوران – فتحعلی شاه- و تاریخ ۱۲۴۲ ه-. ق است . کتیبه های داخل و دو طرف محراب نیز مورخ ۱۲۴۴ – ۱۲۴۳ه-. ق هستند . کاشیکاری آنها نیز عمل استاد محمد تقی کاشی پز قزوینی است . در کنار مسجد، تکیه ای بوده که بعدها از بین رفته است