موزه سفال تبریز

موزه سفال تبریز

اين موزه كه در محل خانه‌اي متعلق به دوره قاجار و در سال 1384 افتتاح شده است، به نمايشگاه آثار سفال زنده‌ياداستاد احمد و عباس قابچي و خانم فريده تطهيرنيا اختصاص يافته است. خاك اين سفال‌ها كه به روشي استادانه و چيره‌دستانه خلق شده‌اند، از معادن خاك سفيد (تركيبات كائولن) در شهر زنور مرند تأمين شده است. شهر زنور در دامنه كوه آق داغ، مركز سفالگري با خاك سفيد بوده است. خانواده قابچي بيش از هفتاد سال پيش به شهر تبريز مهاجرت كردند و در كارگاهي در محله درب سرخاب به سفالگري مشغول شدند. همچنين در اين موزه دوره ها و كارگاه هاي آموزشي سفالگري و نيز نمايشگاه هاي موقت هنرمندان سفالگري برگزار مي شود. موقعیت این بنا در خيابان شمس تبريزي ايستگاه گرو كوچه صرافلار می باشد.