موزه شهری آمستردام

موزه شهری آمستردام

این مکان که در سال 1874 گشایش یافته است، موزه هنر مدرن و معاصر کلاسیک در آمستردام محسوب میشود. نمای اصلی آجر قرمزاست و سبک نئو رنسانس ساختمان این موزه توسط معمار آدریان ویزمن آفریده شده است. این مجموعه شامل حدود نود هزار اشیاء جمع آوری شده از سال 1874 از رشته های مختلف است. از سال 1909 ، این موزه به جمع آوری هنر معاصر پرداخته است، اما بعدها مجموعه خود را با عکاسی و طراحی اشیاء گسترش داد. در چند دهه گذشته، این موزه یکی از با نفوذ ترین موزه های جهان برای هنر قرن بیستم شناخته شد.
از شروع کار موزه شهری آمستردام ، این موزه همواره به جریان های جدید و تحولات هنری و طراحی پرداخته است. امروزه، آموزش و پرورش از جنبه های برجسته موزه می باشد . این موزه مجموعه ای نفیس و گرانبها از نقاشان معروف دنیا را در بر دارد.