موزه ملی هنری آمستردام

موزه ملی هنری آمستردام

این مکان مجموعه عظيمي از شاهکارهاي بزرگ نقاشي هنرمندان به نام و ديگر آثار هنري هلند از قرن هفدهم میباشد که در اين نمايشگاه جمع آوري شده و نگهداری میشوند.قرن هفدهم در دوران هنري هلند، عصري طلايي محسوب میشده است.
تقریبا تعداد هشت هزار اثر هنري در هجده نگارخانه اين موزه بزرگ در معرض دید گردشگران قرار داده شده است. موزه رايکس در هلند، به موزه ملي شناخته شده است.
همراه نقاشي هاي بسیار زیبا، مجسمه ها و پيکرتراشه ها هنرمندان قرن هفدهم هلند نيز در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار داده شده میباشد.تابلوي نگاه شب اثر رامبراند با ابعاد سه متر در سه متر يکي از آثار مهم به نمايش گذاشته شده در اين موزه میباشد. زمان فعاليت اين موزه در ده سال پيش، سالانه حدود دو ميليون نفر از اين موزه بازدید میکردند.