موزه ونگوگ آمستردام

موزه ونگوگ آمستردام

اینجا یکی از موزه های معروف هنری در آمستردام هلند میباشد که شامل آثار نقاش هلندی ونسان ونگوگ و معاصران خود می باشد. اینجا دارای عظیم ترین مجموعه از نقاشی های ونگوگ و نقاشی دیگر نقاشان مشهور در دنیا میباشد. اغلب آثار ونگوگ موجود در این مجموعه، توسط پسرش وینسنت ویلم ونگوگ که در سال 1925 آنها را به ارث برده بود، به موزه شهری آمستردام قرض داده بود اما سرانجام در سال 1962 به بنیاد ونسان ونگوگ داده شد که امروزه به نام موزه ونگوگ شناخته شده است.طراحی موزه ونگوگ به کمک دولت هلند در سال 1963 و به معمار هلندی گرید ریتود سپرده شد . این طراح یک سال بعد در گذشت و ساختمان تا سال 1973 تکمیل نشد. ضلع های نمایشگاه در سال 1999 توسط یک مدرنیست ژاپنی به آن اضافه شد. موزه ونگوگ بیش از دویست اثر از ونگوگ و چند نقاش بزرگ دیگر که از دوستان ونگوگ بوده‌اند را شامل میشود.