مکزیکی ال تکیتو گرگان

مکزیکی ال تکیتو گرگان

این رستوران هم دارای فست فود و هم غذاهای مکزیکی می باشد.، یکی از بهترین غذاها و پیش غذاها در اینجا سرو میشود