میدان امیر چخماق یزد

میدان امیر چخماق یزد

این میدان مجموعه ای از بناهای تاریخیه شامل بازار تکیه مسجد و آب انبار که متعلق به دوران تیموری در قرن 9 ست.امیر جلال الدین چخماق از سردارهای شاهرخ تیموری و حاکم یزد با همکاری همسرش فاطمه خاتون برای رشد یزد این مجموعه رو ساخت که در فهرست آثار ملی ما به ثبت رسیده.