میل اخنگان (برج اخنگان) مشهد

میل اخنگان (برج اخنگان) مشهد

این بنا در 32 کیلومتری شمال مشهد و در روستایی به همین نام قرار دارد. معماری ساختمان میل اخنگان برج مقبره ای است هشت ضلعی که به دوره تیموری و قرن نهم هجری تعلق دارد. گنبد مخروطی شکل و آجر کاری های آن بسیار هنرمندانه است