نخلستان شیراز

نخلستان شیراز

انواع خوراک-انواع کباب-غذاهای ایرانی-غذاهای دریایی-انواع استیک-شیشلیک
آدرس: بلوار صنایع , روبروی درب سوم صنایع