نعلبندان گرگان

نعلبندان گرگان

«بازار نعلبندان» که شلوغ‌ترین بازار بومی در گرگان هست، یکی از اماکن تاریخی گرگان نیز می باشد و یک زمانی بزرگترین بازار شمال کشور محسوب می‌شده است .این بازار در داخل بافت قدیم شهر قرار دارد و در روزگاران گذشته از مراکز مهم داد و ستد کالا بوده است. بازار قدیمى گرگان که قدمتى دیرینه دارد، از نظر سبک معمارى و راسته‌هاى مربوطه، یکى از زیباترین بازارهاى استان منطقهٔ‌ شمال ایران محسوب مى‌شود. این بازار یکى از مراکز مهم عرضه انواع محصولات بومى و غیربومی است و محصولات مهم صنایع دستى اون، به ویژه دستبافت‌هاى ترکمنى معروفیت خاصى دارد